ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 
1.     Adatkezelő
Neve: RI-ZO INFORMATIKA Kft.
Cím: 9028. Győr Pannónia utca 53.
Adatkezelő képviselője: Polgár Zoltán
 
Továbbiakban: Adatkezelő
 
Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: info@rizo-informatika.eu
 
A jelen tájékoztató az Adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.
 
Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a http://www.rizo-informatika.eu/ honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

1.1     Adatkezelő szerepek és felelősségek
Adatkezelők tájékoztatják az érintetteket, hogy a GDPR rendelet 26. cikke szerinti közös adatkezelőknek minősülnek. Erre való tekintettel a GDPR rendelet elvárásai mentén felek egymással megállapodásban rögzítették a GDPR rendelet szerinti adatkezelői kötelezettségek teljesítéséért fennálló felelősségüket, valamint az érintettekkel szembeni szerepüket az alábbiak szerint:
• RI-ZO INFORMATIKA Kft. Kft. az alábbi adatkezelési tevékenységeket látja el: Kapcsolattartás saját szerződött partnereivel, ezen felül az GDPR rendelettel kapcsolatos érintetti jogok tekintetében kérések és bejelentések kezelése, valamint az adatkezelési incidenssekkel kapcsolatos feladatok ellátása

1.2      Érintetti jogok érvényesítése
Adatkezelők, tájékoztatják az Érintetteket, hogy a GDPR rendelet 26. cikk (3) bekezdése alapján érintetti jogaikat bármelyik adatkezelővel szemben érvényesíthetik.

2.     Adatkezelés céljai
2.1      Ajánlatkérés
Emailben érkező ajánlatkérések nyilvántartása, megválaszolása. Ajánlatok kiadása. Ismétlődő, ciklikus frissülésű termék/szolgáltatás árajánlatának ismétlődő/ciklikus kiadása.
Adatkezelés jogalapja: Szerződés
A kezelt adatok köre: Név, cím, email cím, telefon, egyedi azonosító
Adatkezelés tervezett határideje: Ajánlatkérés beérkezésétől számított 5. év március utolsó munkanapjáig vagy az Érintett tiltakozásáig

2.2      Kereskedelem és Szerviz szolgáltatás nyújtása a természetes személyek számára
A Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való megkülönböztetése, kapcsolattartás, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása, Személyes kapcsolattartás, partnerlátogatás és kapcsolódó dokumentumai, Árajánlat kiadása, megrendelés visszaigazolása, a szerződés teljesítésével kapcsolatos értesítések, a szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) eljuttatása.  
Adatkezelés jogalapja: Szerződés
A kezelt adatok köre: Név, Állandó lakcím, Szállítási cím, Email cím, Telefonszám, Egyedi azonosító
Adatkezelés tervezett határideje: 8 év

2.3      Kereskedelem és Kapcsolattartás partnerekkel, vevőkkel és gyártókkal
A Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való megkülönböztetése, Kapcsolattartás, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása, Személyes kapcsolattartás, partnerlátogatás és kapcsolódó dokumentumai, Árajánlat kiadása, megrendelés visszaigazolása, a szerződés teljesítésével kapcsolatos értesítések, a szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet eljuttatása. Termék, szolgáltatás beszerzése beszállítótól.  
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az Adatkezelők jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartó adatait nyilvántartani
A kezelt adatok köre: Név, Email cím, Telefonszám, Egyedi azonosító
Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelés  megszűntetése utáni 4. évet követő március utolsó munkanapjáig

2.4      Garanciális, garancián túli Szerviz szolgáltatás nyújtása
Szerviz szolgáltatás, ügyfelek azonosítása kapcsolattartás, a szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése, kapcsolattartói adatok kezelése. Vevői eszközökön tárolt adatok kezelése. Munkalap kezelés. Szerződött szerviz partnerekkel történő szerviz, ügyintézés.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az Adatkezelők jogos érdeke szerződést megelőző kapcsolattartás és kapcsolattartók adatainak nyilvántartása.
A kezelt adatok köre: Név, cím, email cím, telefon, Garanciajegy, számla másolat
Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelés  megszűntetése utáni 4. évet követő március utolsó munkanapjáig

2.5      Áruházak, kiskereskedők  által leadott szerviz igények kezelése
A kiskereskedő, vagy áruház által megadott végfelhasználói adatok és a szervizhez kapcsolódó dokumentumok kezelése.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az Adatkezelők jogos érdeke a gyártók által megadott feltételrendszer szerint kezelni és továbbadni a szerviz szolgáltatást igénybe vevő adatait
A kezelt adatok köre: Név, cím, email cím, telefon, Garanciajegy, számla másolat
Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelés  megszűntetése utáni 4. évet követő március utolsó munkanapjáig

2.6      Szolgáltatás(ok) nyújtása webáruházon keresztül Partnerek számára
Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való megkülönböztetése, Kapcsolattartás,  a szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése, Webáruházon keresztüli rendelés feldolgozása, teljesítése.  kapcsolattartó és átvevő adatok karbantartása. Visszáru, szerviz igény bejelentése.
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás
A kezelt adatok köre: Név, cím, -email cím, telefon, egyedi azonosító, vásárlások, kedvencek, IP, utolsó bejelentkezés dátuma, kosár adatok (csak web)
Adatkezelés tervezett határideje: Érintett hozzájárulásának visszavonásáig

2.7      Ügyintézés garanciális termékekkel kapcsolatban
Garanciális termékek ügyintézése. Az átvételt követő törvényi határidőn belüli, termék cseréjével, javítással  kapcsolatos adatkezelés.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az Adatkezelők jogos érdek a garanciális ügyintézés során kapcsolatot tartani
A kezelt adatok köre: Név, cím, -email cím, telefon, Garanciajegy, számla másolat
Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelés  megszűntetése utáni 4. évet követő március utolsó munkanapjáig

2.8   Visszáru kezelés
A kereskedelmi tevékenység során a partnerek által visszaküldött áruk kezelése
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az Adatkezelők jogos érdeke a szerződés teljesítésének során a kapcsolódó adatkezelés
A kezelt adatok köre: Név, Cím, Email cím, Telefonszám, Egyedi azonosító
Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelés  megszűntetése utáni 4. évet követő március utolsó munkanapjáig

2.9   Dokumentumok iktatása
Szerződések kezelése, iktatása
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az Adatkezelők jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartó adatait nyilvántartani.
A kezelt adatok köre: Név, cím, cégnév,  telefon, e-mail,
Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelés  megszűntetése utáni 4. évet követő március utolsó munkanapjáig

2.10  Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció nyilvántartása
Számlák kiállítása,  számla és áru átvételének igazolása
Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség
A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail, telefon, adószám, bankszámlaszám, személy igazolvány szám
Adatkezelés tervezett határideje: 8 év

2.11   GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés
GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés
Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség
A kezelt adatok köre: Név, email, egyedi azonosító, adatvédelmi azonosító, dátum.
Adatkezelés tervezett határideje: Nem selejtezendő

2.12   Termékek kiszállítása szervízszolgáltatáshoz és megrendelésekhez
Futárszolgálat igénybevételével történő kiszállítás, futárszolgálati pontra vagy átvételi pontra vagy a megrendelő által megadott 3. félhez
Adatkezelés jogalapja: Szerződés
A kezelt adatok köre: Név, Szállítási cím, Telefonszám, Egyedi azonosító
Adatkezelés tervezett határideje: 8 év

2.13  Egyedi szoftver fejlesztési megoldások támogatása, üzemeltetése, support tevékenység
Helyszíni és távoli, rendszerfelügyelet és hibajavítása, felhasználói jogok beállítása, módosítása, törlése, Support szolgáltatás igény bejelentők nyilvántartása
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Szerződés teljesítése során, kapcsolattartás az üzleti partnerrel és az adatkezelő által megadott feladatok mentén a személyes adatok kezelése
A kezelt adatok köre: Felhasználók neve, email cím, felhasználói azonosítója, jelszava, felhasználók naplófájljai,  rögzített személyes adatok
Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelés  megszűntetése utáni 4. évet követő március utolsó munkanapjáig

3.     Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása érintettek számára
Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés, ügyfélelégedettségi mérés, meghívás marketing rendezvényre, konferenciára
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés
A kezelt adatok köre: e-mail, név
Az érintett valamely szolgáltatás igénybevételével megadta az adatkezelő számára az alábbi adatokat. Az adatkezelő jelen tájékozgatóban tájékoztatja az érintettet, hogy 2-es pontban rögzített tevekénységek mentén kezelt adatokat adatkezelési célját jogos érdekre hivatkozva átminősíti és közvetlen üzletszerzés céljára használja.  
Adatok forrása: Az Adatkezelő más adatkezelési célból jogosan kezelte az Érintettek adatait.  
Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig

4.     Érintettek köre
Az adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek vagy jogi személyek nevében eljáró természetes személyek, és az adatkezelővel szerződésben álló partnerek és beszállítók kapcsolattartói.

5.     Kötelezően megadandó adatok köre
Az Adatkezelő az egyes adatmegadási felületeken, amelyeken minden adat megadása kötelező külön nem jelöli a kötelezően kitöltendő adatokat. Azokon a felületeken, ahol nem minden adat megadás kötelező az adatkezelő csillag* megjelenítésével jelzi a kötelezően megadandó adatmezőket.

6.     Gyermekek
A termékeink és szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólak, és kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

7.     Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye:
Amennyiben az érintett nem adja meg adatait nem tudja igény bevenni Adatkezelő szolgáltatásait.

8.     Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás
Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.
A címzettek kategóriái: futárszolgálatok, szállítmányozó cégek, IT üzemeltetők, webtárhely szolgáltatók, webtartalom fejlesztő, könyvelési szolgáltatók, Magyar Posta, közjegyző, ügyvéd, hatóság.

9.     Az adatok megismerésére jogosultak köre
A megismert adatokat az adatkezelő a 8.pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

10.  Harmadik féltől kapott adatok kezelése
Amennyiben a Felhasználó/Partner nem saját adatait adja meg az Adatkezelő részére, hanem egyéb természetes személyét, ez esetben a Felhasználó/Partner kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tette meg. Ezek meglétét Adatkezelő vizsgálni nem köteles. Adatkezelő felhívja a Felhasználó/Partner figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és ezért az Érintett az Adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét az Adatkezelő a Felhasználóra/Partnerre tovább háríthatja.

11.  Az érintettek jogai
Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,
• kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
• kérheti adatainak helyesbítését,
• tájékoztatást kérhet az adatkezelésről
• kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását,
Érintett fenti jogaival bármikor élhet.
Az Érintett továbbá az 1. Pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára.
• kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Szervezet automatizált eljárás keretében kezeli.
• rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról
Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést.  A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.

11.1   A tájékoztatás költsége
A Szervezet az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.
Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.
• Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj.
• A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.
• Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.

11.2   Tájékoztatás megtagadása
Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékozgatásra vagy az Szervezet, mint adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.
Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szervezet megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha
• egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.

11.3   Tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.  
Ebben az esetben a Szervezet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.
A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat.

12.  Adatok nyilvánosságra hozatala
Az adatkezelő az adatokat nem hozza nyilvánosságra

13.  Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás
Az adatokat az Adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli.
Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:
• az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
• csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
• az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
• gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.
Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.
Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.
Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

14.  Analitikai Szolgáltatások
Az adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja az oldalstatisztikák és felhasználói demográfiai adatok, érdeklődés és webhelyeken tanúsított viselkedés nyomon követésére. A Google lehetőséget biztosít, hogy korlátozza az analitikai szolgáltatások felhasználását. Keresse fel a Google odalát az adatok Google Analytics általi felhasználásáról történő leiratkozáshoz.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

15.  Alkalmazott jogszabályok
A Adatkezelő által végzett adatkezelésekre irányadó jogszabályok:
• a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet (továbbiakban: „GDPR”),
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban: „Infotörvény”),
• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: „Számviteli törvény”),
• a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”),
• a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fogyasztóvédelmi törvény”)
• a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. Évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: „Vagyonvédelmi törvény”).

16.  Jogorvoslat
Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
 
Elnök: dr. Péterfalvi Attila,
Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
Elehetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu,
 
 
Győr, 2018.